Pliki dziennika
Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń np. nieudanego logowania do panelu administratora oraz ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:

        • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp
        • data i godzina wystąpienia problemu;

W przypadku normalnego bezproblemowego użytkowania strony żadne dane z w/w nie są zapisywane.


Dzieci
Ta oferta usług wskazanych na stronie internetowej nie jest skierowana do dzieci poniżej 13. roku życia, choć uczestnikami i odbiorcami zamawianych u nas usług firmowych mogą być dzieci.


Bezpieczeństwo
Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.


Prawo do informacji
Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.


Zastosowanie narzędzi do analizy sieci | Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych jako elementów mediów społecznościowych
MICE Makers sp. z o.o. nie prowadzi takiej analizy, ani nie wykorzystuje na swojej stronie wskazanych narzędzi.


Zewnętrzne linki
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców lub partnerów. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danychbosobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem wblink, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności zabprzetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.


Odwołanie zgody
Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.


Kontakt
Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie "Podmiot odpowiedzialny”. Jednocześnie wysyłając wiadomość e-mail na podany na tej stronie adres e-mail, zgadzają się Państwo na przechowywanie swoich danych zawartych w przesłanej wiadomości (w tym adres e-mail) na naszym serwerze pocztowym i w programie dobobsługi poczty elektronicznej.